آموزش گیتار و تئوری موسیقی

جهت دریافت اطلاعات در مورد تدریس گیتار کلاسیک، گیتار الکتریک، تئوری موسیقی، تئوری راک، ریتم شناسی، آکوردشناسی و تئوری در عمل با ما تماس بگیرید.

تماس: ۰۲۱۶۵۵۱۲۳۶۰    همراه:۰۹۳۵۹۲۹۲۱۱۴   تلگرام: ۰۹۹۱۰۲۱۲۵۵۰