استیون هاوکینگ درگذشت!

معرفی نابغه فیزیک در چند جمله:
۲۱ ساله بود که گفتند نهایتا ۲ سال زنده میماند، در سن ۴۳ سالگی به کما رفت و دکترهای نا امید خواستند دستگاه‌ها را قطع کنند اما همسرش اجازه نداد.


نابغه فیزیک، “استیون هاوکینگ” بامداد ۱۴ مارس ۲۰۱۸ در سن ۷۶ سالگی درگذشت.