جای نت ها روی دسته گیتار

در این قسمت جای نت ها روی دسته گیتار فرا خواهید گرفت،

نت های اصلی همان نت های تشکیل دهنده گام لامینور هستند،

توجه داشته باشید، با عوض شدن گام جای این نت ها روی دسته گیتار عوض نمی‌شود،

در این تصویر از نت های نیم پرده استفاده نشده است،
>>> در صورتیکه نیم پرده ها را نمی‌شناسید اینجا کلیک کنید  <<<


ترتیب قرار گیری نت ها روی صفحه فرت گیتار
Notes position on guitar fretboard

با توجه به آگاهی بر ترتیب هفت نت اصلی و فاصله میان آنها،
ترتیب قرار گیری نت های روی صفحه فرت گیتار بصورت زیر میباشد.

۶٫E F G A B…
۵٫A B C D E…
۴٫D E F G A…
۳٫G A B C D…
۲٫B C D E F…
۱٫E F G A B…