سخنان آدولف هیتلر

 • وقتی برنده می‌شوی، نیازی به توضیح نداری! وقتی می‌بازی چیزی برای توضیح دادن نداری!
 • کسی که با تخیلات پریشان از مشکلات برای خود کوهی می‌سازد و هر چیز را دشواری می داند واژگون شدن او حتمی است.
 • هرجا ایمان کامل باشد اراده قوی هم وجود خواهد داشت مردان بی اراده کسانی هستند که به هیچ چیز ایمان ندارند.
 • کسی که میخواهد زنده بماند باید مبارزه کند و کسی که دست از مبارزه بردارد آن هم در جهانی که هستی آن وابسته به مبارزه کردن است لایق زنده ماندن نیست.
 • حقیقت همان دروغی است که بارها و بارها تکرار شده است.
 • از درس تاریخ آنچه در خاطرات جوانان باقی می‌ماند غیر از یک مشت اطلاعات بی فایده مانند تاریخ تولد چند سردار یا پادشاه چیز دیگری نبوده و سایر قسمت‌های مهم آن به کلی از یاد رفته و یا از ان نتیجه کلی نگرفته‌اند.
 • بهترین وسیله برای شکست یک ملت ناتوان ساختن انرژی و اراده معنوی است.
 • تجربه نشان داده است هرگونه عقیده که با مخالفت سخت روبرو شود، هواخواه بیشتری پیدا می‌کند و گاهی شکنجه و آزار شدن طرفدارانش در پیشرفت آن مؤثر است و بر تعداد طرفداران آن افزوده می‌گردد.
 • یهودیان پایه های هنر و ادبیات کشورهای دیگر را سست می‌کنند، احساسات مردم را فریب می دهند و تمام افکار درست و محکم را در هم فرو ریخته و مردم را از راه راست منحرف می‌سازند .
 • چیزی که باعث قدرت و بزرگی نژاد آریا شد فقط غرایز معنوی نبود بلکه توجه و علاقه‌ی او برای تشکیل سازمان های بزرگتر باعث پیشرفت این قوم شده است و آن ها از روز اول خود را عادت دادند که برای تامین مایحتاج زندگی خود و دیگران زحمت بکشند و از این راه سازمان وسیع تری ایجاد کردند.
 • بعضی حقایق به طوری پنهان شده اند که اگر کسی به خوبی دقت نکند آن را نمی‌شناسد ولی غالبا اتفاق می افتد که این حقایق روشن را افراد عادی نمی‌بینند یا لااقل نمی توانند بد و خوب خویش را تشخیص دهند.
 • اگر بخواهیم عالم هستی را به سه قسمت نمایند: قسمتی که تمدن انسانی را خلق کرده و گروهی که آن را نگاهداری نموده و دسته ای که آن را از بین برده اند بدون هیچ تردید نژاد آریاها جزء گروه اول قرار خواهند گرفت.
 • این پیروزی است که اهمیت دارد،نه حقیقت.
 • دروغ گویان بزرگ،جادوگران بزرگی نیز هستند.

 


منبع: www.brainyquote.com

نکته: عکس‌ها و توضیحات موجود در این مطلب، نتیجه جستجو و پژوهش تهیه کننده می‌باشد.

تهیه شده توسط ارشیا ایزدی