نت‌های موسیقی و فواصل آن‌ها

فاصله میان نت ها

همانطور که پیش تر گفته شد، الفبای موسیقی دارای ۱۲ حرف میباشد، در درس های گذشته به ۷ نت اصلی اشاره شد، که به ترتیب دو، ر، می، فا، سل، “لا” و “سی” بودند. ۵ نت فرعی مابین این نت ها قرار میگیرند، تنها کافیست فاصله میان نتها را بدانیم تا آنها را تشخیص دهیم:

فاصله نت “دو” تا “ر” یک پرده،
فاصله نت “ر” تا “می” یک پرده،
فاصله نت “می” تا “فا” نیم پرده،
فاصله نت “فا” تا “سل” یک پرده،
فاصله نت “سل” تا “لا” یک پرده،
فاصله نت “لا” تا “سی” یک پرده،
فاصله نت “سی” تا “دو” نیم پرده،

وقتی فاصله دو نت، یک پرده باشد، در نتیجه میان آنها نیم پرده وجود دارد و به آن نت فرعی میگویند.

>> برای مشاهده جای نت ها روی دسته گیتار اینجا کلیک کنید <<

و هنگامیکه فاصله دو نت، نیم پرده باشد میان آنها نت دیگری وجود ندارد، در بالا به فاصله میان نت ها اشاره شد و براحتی میتوان تشخیص داد بین نت “می” و “فا” هیچ نت دیگری وجود ندارد، در مورد نت “سی” و “دو” نیز به همین صورت است و هیچ نتی میان آنها قرار نمیگیرد، زیرا فاصله بین آنها نیم پرده است.

شاید در ابتدا برای افراد مبتدی پیچیده به نظر برسد، پیشنهاد میکنیم در صورت متوجه نشدن این مبحث بصورت حضوری با یکی از اساتید ارتباط برقرار کنید.


برای درک بهتر، ما دو حالت برای نمایش این فاصله ها مد نظر گرفتیم، به نمودار های زیر توجه کنید:

 


>> برای مشاهده جای نت ها روی دسته گیتار اینجا کلیک کنید <<