پیام های تبلیغاتی ایرانسل

نحوه فعال سازی پیامک تبلیغاتی ایرانسل :
برای ثبت درخواست دریافت پیامک تبلیغاتی، شما می بایست از خط خود، عدد ۱ را به شماره پیامکی ۵۰۰۵ ارسال نمایید. پس از ارسال پیام، شرکت ایرانسل پیامکی جهت فعال شدن این سرویس برای شما ارسال خواهد کرد.

نحوه غیر فعال سازی پیامک تبلیغاتی ایرانسل :
جهت غیر فعال کردن سرویس دریافت پیام های تبلیغاتی با ارسال عدد ۲ به شماره ۵۰۰۵ می توانید این سرویس را غیر فعال کرده و یا با خط ایرانسل خود با شماره ۷۰۰ تماس گرفته و پس از ارتباط با اپراتور درخواست خود برای عدم دریافت پیامک تبلیغاتی را اعلام نمایید.


منبع: http://www.irancell.ir