گام یا مقیاس چیست؟

گام (مقیاس) – Scale

به مجموع نتهای منظم و پی در پی که با اصول خاصی پشت سر هم قرار گرفته و تشکیل فضایی خاص را داده اند گام میگویند، نت آغاز و پایان گام باید هم نام باشد.

گام، از ارکان اصلی علم موسیقی است. موسیقی وابسته به آن است و از طریق آن تجزیه و تحلیل میشود. بنابراین، برای نوازندگی یک ساز شناخت گام ها ضروری است و باید شکل صحیح نواختن آنها را یاد گرفت. اصولا گستردگی نتها روی ساز باید منطبق با گام در ذهن نوازنده نقش بندد.
آنچانکه موسیقی در میان گام ها در جریان است، حرکت فیزیکی انگشتان که با نواختن گام تربیت شده، به طور طبیعی، در تبعیت از موسیقی انجام میگیرد. یکی از بهترین راه های بالا بردن مهارتهای تکنیکی، نواختن گام است.