درباره گروه آموگ

گروه اموگ سال ۱۳۹۵ در راستای ترویج هنر اصولی تاسیس شد، آموگ به معنای جاودان و بی‌نهایت می‌باشد که این مفهوم در طراحی لوگوی این گروه نیز لحاظ شده است. تبلیغات، فرهنگسازی، تولید موسیقی صحیح، پروژه های رادیویی و به اشتراک گذاشتن شاخه های هنر با شما هنرمندانو هنردوستان عزیز هدف اصلی ماست.