معرفی گام لامینور Am

>>> جهت آشنایی با معنی مقیاس یا گام اینجا کلیک کنید <<<

دانستن این فاصله ها در گام نوازی تاثیر بسزایی دارد، اما مبحث پر کاربرد تر در استفاده از فواصل، ساختن آکورد و شناخت کامل بر درجات نت ها و گام میباشد.
امروز با فواصل بزرگ و کوچک آشنا خواهیم شد،

گام دیاتونیک مینور “کوچک”
گام دیاتونیک ماژور “بزرگ”


>> در صورتیکه نیم پرده ها را نمی‌شناسید اینجا کلیک کنید  <<<
>>> اگر نام نت ها را نمی‌دانید اینجا کلیک کنید <<<


بخاطر داشته داشته باشید که همه گام ها فقط از ۷ نت تشکیل میشوند.برای مثال در دروس گذشته با گام “لامینور” آشنا شدید که از هفت نت زیر تشکیل شده است:

A – B – C – D – E – F – G

با توجه بر درس گذشته شما با ۵ نت فرعی آشنا شدید و حال میدانید که ۱۲ نت وجود دارد، اما در ادامه به چگونگی انتخاب ۷ نت موجود در یک گام میپردازیم.

فرمول بدست آوردن نت های گام مینور:

I نت پایه – نت درجه اول گام
II یک پرده جلوتر – نت درجه دوم گام
III نیم پرده جلوتر – نت درجه سوم گام
IVیک پرده جلوتر – نت درجه چهارم گام
Vیک پرده جلوتر – نت درجه پنجم گام
VIنیم پرده جلوتر – نت درجه ششم گام
VIIیک پرده جلوتر – نت درجه هفتم گام

امروزه در مبحث ساخت آکورد از دو کلمه “فاصله” و “درجه” استفاده میشود، در نتیجه درجه سوم نت “لا” همان فاصله سوم نت “لا” میباشد، شاید درک این مبحث برای شما کمی سنگین باشد، برای درک بهتر، پس از مطالعه به تصویر پایین مراجعه کنید.

مثال: گام لامینور
همانطور که میدانید نت پایه گام لامینور نت “لا” میباشد، درجه یا همان فاصله دوم آن نت “سی” یعنی یک پرده جلوتر از نت لا (نت پایه و اول) میباشد، فاصله سوم نیم پرده جلوتر از فاصله دوم یعنی نت “دو”، فاصله چهارم یک پرده جلوتر از فاصله سوم یعنی نت “رِ” میباشد و تا فاصله هفتم “لا” به همین شکل، متوالی بدست میآید.

>>> برای آشنایی با آکوردهای گام لامینور اینجا کلیک کنید <<<

نت پایه=لا
فاصله دوم=سی
فاصله سوم=دو
فاصله چهارم=رِ
فاصله پنجم=می
فاصله ششم=فا
فاصله هفتم=سل

گام لامینور از نت های اصلی تشکیل شده است.